Att Hitta Lugnet

Denna höst dedikerar jag till att sprida verktyg för att finna frid, närvaro och stillhet i vardagen. Att våga stanna upp och möta oss själva. Att i vår egen takt öka vår förmåga att göra medvetna val, i den riktning vi faktiskt vill leva. Hur kan jag vara kvar i mej själv mitt i det tempo och de förväntningar jag upplever i min vardag och i samhället? 

Många av oss lever med obalanserade nervsystem. Detta kan vara konsekvenser av långvarig stress, eller ofullständigt obearbetade trauman. En viktig del är oxå de anknytningsmönster vi har med oss – 30-40% av befolkningen har utvecklat otrygga eller desorganiserade anknytningsmönster. Detta innebär att många av oss saknar eller har bristande förmågor att ta hand om oss själva, lyssna in och uttrycka våra behov, reglera våra känslor, organisera våra liv, och skapa och upprätthålla fungerande relationer. 

Det finns hjälp att få. Det går att läka vårt nervsystem och stödja det i att återfå sin ursprungliga sunda självreglerande förmåga. Med små trygghetsskapande steg, lite i taget, kan vi lära om och börja skapa en ny, stabilt fungerande balans i oss själva och i våra liv. 

 

Varmt Välkomna till höstens andra omgång kurser!

 

 

Jag har oxå Prova-På-Erbjudande under november: Stress- och traumalösande session för 400kr.

 

 

 

I Kärlek och Frid <3

Ina