Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) är en kroppsorienterad holistisk terapeutisk metod som används för att djupt läka och balansera ett nervsystem som varit under stor belastning under lång tid. Det kan handla om långvarig stressproblematik och obearbetade trauman. Du får lära dej att själv reglera ditt nervsystem så att kroppens egen självläkningsförmåga kommer till stånd. På ett ytterst varsamt sätt möjliggör SE att du åter får tillgång till hela dej och kan leva ett liv i större balans, glädje och hälsa.