Restorativ yoga deluxe – Helande Vila
 
Kroppens förmåga till självläkning är oändlig och kan alltid aktiveras under rätt förutsättningar. När vi lyckas landa in i en djup avslappning ger vi kroppen möjlighet till en effektiv och välgörande återhämtning och självreglering.
 
I den restorativa yogan tar vi hjälp av bolster, kuddar, filtar och andra mjuka material för att hjälpa kroppen in i ett viloläge. När vi stannar en lång stund i stillhet i ställningarna stöds aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet. Dessutom ökar avslappningshormonet oxytocin. 
 
Skillnaden mellan vanlig restorativ yoga och restorativ yoga deluxe är dels att vi enbart kommer stanna i två olika ställningar, dels att vi gör dem tillsammans med en partner. Vi turas här om att vara i givar- respektive i mottagarroll. Den som är i givarrollen kommer mjukt erbjuda sina händer där mottagaren önskar på eller under sin kropp. I båda rollerna erhålls den djupa läkande viloeffekten. Genom den fysiska närvaron av en medmänniska förstärks både avslappningen och oxytocinproduktionen ytterligare vilket ger en ökad återhämtning både kroppsligt och mentalt. 
 
Vi kommer under kursen på plats dela in deltagarna i par. Om du anmäler dig med någon du gärna vill göra kursen med, går detta också bra. 
 
Under passen varvas de yogiska viloställningarna med meditation, sharing och integreringspass för ytterligare fördjupning.
 
 
Denna kurs ger jag tillsammans med min vän och kollega Kristin Winander. Kristin är yogalärare och utvecklar mjuka, inkännande yogaformer och avslappningsbehandlingar som främjar förståelsen för den egna kroppens förutsättningar och behov. Själv har jag mångårig erfarenhet som psykolog av att stödja människor med stress, utmattning och trauma och varsamt guida dem in i en ökad hälsa, balans och livskvalitet. Grunden i bådas våra arbeten är att vägleda människor in i fördjupad tillit till och kontakt med sig själv för att därifrån mer medvetet kunna välja det liv och den livsstil som främjar en.
 
Kursen ges tisdagar kl19-21. Vecka 46-50. Kostnad 1250:-
 
För anmälan och mer info: inavildhjarta@gmail.com eller 0738358271