HELANDE VILA – Din retreat i vardagen

 

Kroppens förmåga till självläkning är stor och kan aktiveras under rätt förutsättningar. När vi lyckas landa in i en djup avslappning ger vi kroppen möjlighet till en effektiv och välgörande återhämtning och självreglering.

Jag har tillsammans med min vän och kollega Kristin Winander utvecklat en metod som kombinerar restorativ yoga och mindfulness med principer från traumahealing och nervsystemreglering. Metoden stödjer ytterst varsamt och inkännande den helande vila där återhämtning, integrering och balansering kan ske. För tredje året i rad erbjuder vi nu Helande Vila som terminskurs.

 

Vi tar hjälp av bolster, kuddar, filtar och andra mjuka material för att stödja kroppen in i ett viloläge. När vi stannar en lång stund i stillhet främjas aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet, och avslappningshormonet oxytocin ökar. Genom den fysiska närvaron av en medmänniska kan vi öka känslan av trygghet och därmed förankra avslappningen ytterligare. Med anledning av detta kommer vi att vila tillsammans parvis. Vi turas här om att vara i givar- respektive i mottagarroll. Den som är i givarrollen kommer mjukt erbjuda sina händer där mottagaren önskar på sin kropp. I båda rollerna erhålls den djupa läkande viloeffekten.

Vi kommer under kursen på plats dela in deltagarna i par. Om du anmäler dig med någon du gärna vill göra kursen med, går detta också bra.

Under passen varvas den helande vilan parvis med meditation, sharing och integreringspass. Sammantaget ger detta en fördjupad återhämtning både kroppsligt och mentalt, samt stödjer en varaktig nervsystemreglering.

 

 

Terminskurs.
Vi ses sju tisdagskvällar i rad kl.18.30-20.30.
Obs! Första tillfället är lite längre. Vi ses kl.18 för en introduktion och demonstration av Helande Vila.

Pris: 2150:-

För intresseanmälan inför nästa kursstart vänligen maila mej på inavildhjarta@gmail.com

 

Kristin är yogalärare och utvecklar mjuka, inkännande yogaformer och avslappningsbehandlingar som främjar förståelsen för den egna kroppens förutsättningar och behov.

Själv har jag mångårig erfarenhet som psykolog av att stödja människor med stress, utmattning och trauma och varsamt guida dem in i en ökad hälsa, balans och livskvalitet.

Grunden i bådas arbete är att vägleda människor in i fördjupad tillit till och kontakt med sig själva, för att därifrån mer medvetet kunna välja det liv och den livsstil som främjar en.

 

VARMT VÄLKOMMEN!

 

Deltagare från tidigare kurser berättar:

”Med er kurs skulle många människor som lider av långvarig smärta kunna få ett mer balanserat liv. Det ni gör betyder oerhört mycket, så fortsätt, ni är fantastiska!”

”Jag blev överraskad hur lätt det var att vila tillsammans med någon tidigare okänd människa! Den andres närhet gjorde mig trygg och det hjälpte mig att slappna av ännu mer.”

”Jag har fått ett ökat lugn och mer tillit i vardagen. En vilja och förmåga att behandla mig själv med en större varsamhet, medvetenhet, respekt och självkärlek.”