Healingkurs

Höstens första omgång av Healingkursen har överträffat alla våra förhoppningar! 

Deltagarna beskriver djupgående effekter som ankrar allt djupare för var vecka. Några av de teman som nämns är: Ett kärleksfullt tillåtande av det som är, ett ökat lugn och tillit i vardagen, en ökad kontakt med min kropp. En vilja och förmåga att behandla mig själv med en större varsamhet, medvetenhet och självkärlek. Strategier att klara av min smärta. Mer energi, känner mej mer positiv och mindre ”att fastna i negativa spiraler”. Tillit att våga ge och ta emot från andra människor. Mod att vara mej själv och dela med mej av vad jag känner och tänker. Dessutom att det även i vardagen går fortare att landa in i en avslappnad känsla.

 

 

Healingkurs
 
Kroppens förmåga till självläkning är oändlig och kan alltid aktiveras under rätt förutsättningar. När vi lyckas landa in i en djup avslappning ger vi kroppen möjlighet till en effektiv och välgörande återhämtning och självreglering. 
 
Detta är grunden för den healing du kommer få lära dig på denna kurs. Fokus ligger på olika tekniker som hjälper oss in i den helande vila vi använder oss av i både givar- och mottagarrollen.
 
 
Denna kurs ger jag tillsammans med min vän och kollega Kristin Winander. Kristin är yogalärare och utvecklar mjuka, inkännande yogaformer och avslappningsbehandlingar som främjar förståelsen för den egna kroppens förutsättningar och behov. Själv har jag mångårig erfarenhet som psykolog av att stödja människor med stress, utmattning och trauma och varsamt guida dem in i en ökad hälsa, balans och livskvalitet. Grunden i bådas våra arbeten är att vägleda människor in i fördjupad tillit till och kontakt med sig själv för att därifrån mer medvetet kunna välja det liv och den livsstil som främjar en.
 
Under de senaste 1,5 åren har vi utforskat den helande effekten av stilla närhet och mjuk, varsam beröring tillsammans. Vi erbjuder nu en kurs med tydlig och mjuk vägledning för att sprida detta vidare. Vi har båda har upplevt kraftfulla, djupa effekter av denna gemensamma healingresa och brinner för att dela detta förhållningssätt till läkning, vila och återhämtning vidare.
 
Andra omgången av denna kurs går vecka 45-49, tisdagar kl19-21. Din investering: 1250:- För anmälan och mer info: inavildhjarta@gmail.com eller 0738358271
 
VARMT VÄLKOMMEN!